Posted inuutiset

Yle aloittaa oman toimittajakoulun

Yle Uutiset ja Yle Urheilu aloittavat Ylen oman journalistisen harjoitteluohjelman, Yle Uutiskoulun. Opiskelupaikka on tarjolla kuudelle oppilaalle. Yle Uutiskoulun tarkoituksena on löytää uusia osaajia perinteisen journalismikoulutuksen ulkopuolelta. Koulutusohjelma tarjoaa uutisjournalismin perusopit ja käytännön työharjoittelua tulevaisuuden journalismin tekijöille. Toiveena on, että hakijoita tulisi erilaisilta koulutus- ja osaamistaustoilta, eri puolilta Suomea. Kyseessä on aluksi kokeiluna alkava journalistinen […]