Tutkimuksen mukaan erityisesti vaalikoneet ovat nuorilla kovassa käytössä. Ylen vaalikonetta käytti kuntavaaleissa peräti 77 % alle kolmekymppisistä.

Ylen vaalisisällöt olivat merkittävä tiedonlähde etenkin nuorille kesän 2021 kuntavaaleissa. 61 prosenttia 18–29-vuotiaista suomalaisista kertoo etsineensä Ylen sisällöistä tietoa vaaleista. Kaikista vastaajista näin teki puolet. Yli kolmasosalle vastaajista Ylen vaalisisällöt olivat yksi tärkeimmistä tiedonlähteistä vaaleissa. Tiedot käyvät ilmi Ylen teettämästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin Ylen vaalisisältöjen vaikuttavuutta.

Myös vaalikoneen merkitys korostui nuorissa. Kesän kuntavaaleissa 18–29-vuotiaista 44 % sai Ylen vaalikoneesta apua ehdokkaan valinnassa, kun kaikista vastaajista näin koki 26 %. Nuoret myös käyttivät vaalikoneita eniten. Ylen vaalikonetta käytti 77 % nuorista, ja se oli käytetyin vaalikone kaikissa ikäryhmissä.

“Olemme tosi iloisia, että olemme voineet palvella suomalaisia ja etenkin nuoria yleisöjä näin hyvin. Kuntavaalit pidettiin hyvin poikkeuksellisena ajankohtana, ja pian edessä on toiset erikoiset vaalit eli ihan uudet aluevaalit tammikuussa. Ylellä on iso tehtävä ensimmäisten aluevaalien merkityksen avaamisessa ja iskostamisessa osaksi yhteiskuntaa, jotta demokratia toteutuu”, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen sanoo.

Ylen vaalisisältöjä pidetään helppokäyttöisinä ja mielenkiintoisina 

Suurin osa vastaajista koki Ylen kuntavaalisisältöjen nostavan esiin olennaisia aiheita ja piti sisältöjä helppokäyttöisinä ja mielenkiintoisina. Yli kolmasosa kuitenkin koki Ylen vaalisisältöjen jättävän jotkin olennaiset asiat liian vähälle huomiolle. Eniten kritisoitiin sitä, että kuntavaalisisällöissä keskityttiin liikaa valtakunnan politiikkaan eikä paikallisten asioiden käsittelyyn. Lisäksi etenkin nuoret kaipasivat enemmän keskustelua kuntien ilmastotoimista. 

Myös vaalisisältöjen kohtaamisessa ikäryhmät eriytyivät: alle kolmekymppiset kohtasivat Ylen vaalisisältöjä eniten verkossa, kaikissa muissa ikäryhmissä vaalisisältöjä tuli vastaan eniten televisiossa.

“Tutkimustulokset antavat meille paljon eväitä aluevaalien tekemiseen ja kaikkien suomalaisten tavoittamiseen eri kanavissa. Rakennamme aluevaaleja varten esimerkiksi kaikki Suomen hyvinvointialueet kattavan verkkopalvelun, jossa jokaisella alueella on oma virtuaalinen vaaliteltta. Vaaliteltasta jokainen löytää juuri oman alueensa uutiset, live-keskustelut ja vaalikoneen. Aluevaalit on uusi juttu, joten haluamme tehdä tiedon löytämisen suomalaisille mahdollisimman helpoksi”, kertoo Ylen vaalituottaja Petri Kejonen.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *