Seirellä on pitkä tausta viestinnän, markkinoinnin ja myynnin tehtävissä. Viimeisimpänä hän on työskennellyt myynti- ja markkinointipäällikkönä Suomen Palloliitossa, jossa hänen tehtäviinsä kuului myös viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaaminen. Sitä ennen Seire teki pitkän uran Yhtyneissä Kuvalehdissä (nyk. Otavamedia) myynti- ja markkinointijohtajana sekä muissa markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen tehtävissä.