Hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti pisteyttäessään valittajan, Toast Postin ja James Post Oy:n osallistumishakemuksia. Pisteytyksessä todetut virheet ovat vaikuttaneet siihen, mitkä ehdokkaat on valittu kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn.

Markkinaoikeus velvoittaa Yleisradio Oy:n korvaamaan Post Control Helsinki Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 14.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus hylkää Yleisradio Oy:n ja James Post Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Mikäli Yleisradio Oy aikoo edelleen toteuttaa filmikokoelman digitointipalvelun hankinnan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava osallistumishakemukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu päätös neuvottelumenettelyyn valittavista ehdokkaista.

Yleisradio Oy:n hankintapäällikkö ja tuotantojohtaja ovat 16.8.2017 tekemällään päätöksellä valinneet kuusi ehdokasta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Ehdokkaat ovat olleet Memnon Archiving Services SA, James Post Oy, Toast Post Production Oy Ltd (jäljempänä myös Toast Post), Prasad Corporation PVT LTD, SAS Vectracom ja Digital Heritage Service GmbH (jäljempänä myös Digital Heritage).

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.000.000–10.000.000 euroa, todetaan Markkinaoikeuden päätöksessä.