Koistinen toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä viestintäpäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt viestintätehtävissä muun muassa Espoon kaupungilla ja liikenne- ja viestintäministeriössä.

Sisäministeriön viestintäyksikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja toteuttaa sisäministeriön viestintää. Viestintäjohtaja johtaa viestintäyksikköä ja on ministeriön johtoryhmien jäsen. Hänen vastuualueeseensa kuuluu myös viestintäyhteistyö valtioneuvostossa ja ministeriön hallinnonalalla.

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu.