Liikevaihdossa laskua oli 7,5% ja liikevoitossa 43,6%.

Konsernin mediamyynnin tuottojen lasku oli samalla tasolla kuin keskimääräinen sanomalehtimainonnan lasku. Lasku molempien osalta oli 12%. Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihdosta mainonta on tuotevalikoimasta johtuen muita mediataloja merkittävämmässä roolissa.

Keskisuomalainen Oyj on Suomen johtava laatukaupunkilehtien kustantaja, ja niiden tuotot muodostuvat pelkästään mainostuotoista. Mainosmyynnin laskun seurauksena yhtiö on tehostanut mediamyyntiään ja tulee edelleen tehostamaan sitä. Uskomme, että vahva panostus uusiin tuotteisiin
sekä toiminnan tehostaminen parantavat suoriutumistamme tulevaisuudessa, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi pörssitiedotteessa.

Keskisuomalainen Oyj osti Iro Research Oy:n koko osakekannan. Keskisuomalaisella on jo ennestään omistuksessaan markkinatutkimusyhtiö Tietoykkönen.  Keskisuomalainen solmi aiesopimuksen linjaautoihin digitaalisia media-alustoja rakentavan Neonmedia Oy:n enemmistö-omistuksen
hankkimisesta. Lisäksi Keskisuomalainen on katsauskauden jälkeen hakenut radiotoimilupia lähinnä yhtiön vahvoille markkina-alueille. Kaikella tällä pyrimme vähentämään riippuvaisuuttamme printtimainonnasta, Kangaskorpi toteaa.

Yhtiön puolivuotiskatsauksen tunnusluvut tammi-kesäkuu 2018:
– Liikevaihto 83,5 Me (90,2 Me), -7,5 % edellisestä vuodesta
– Liikevoitto 4,3 Me (7,5 Me), – 43,6 % edellisestä vuodesta
– Liikevoitto 5,1 % (8,3 %) liikevaihdosta
– Tulos 3,9 Me (7,2 Me), -46,7 % edellisestä vuodesta
– Tulos/osake 0,38 euroa (0,67 euroa), – 43,8 % edellisestä vuodesta