EU haluaa varmistaa, että digitaaliyritysten toimintaa verotetaan oikeudenmukaisella ja kasvua edistävällä tavalla EU:ssa.

Digitaaliyritysten, kuten sosiaalisen median yritysten, yhteistyöalustojen ja verkkosisältöpalvelujen tarjoajien lisääntyminen on edistänyt merkittävästi EU:n talouskasvua. Tämänhetkisiä verotussääntöjä ei ole kuitenkaan suunniteltu globaalisti ja virtuaalisesti toimivia yrityksiä varten, joiden fyysinen läsnäolo on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan.

Muutos on ollut järisyttävä: markkina-arvoltaan maailman 20:stä suurimmasta yrityksestä yhdeksän on tällä hetkellä digitaaliyrityksiä, kun vastaava luku kymmenen vuotta sitten oli yksi 20:stä.

EU-komission mukaan haasteena on hyödyntää tätä suuntausta mahdollisimman hyvin ja varmistaa samalla, että myös digitaaliyritykset maksavat oikeudenmukaisen osuuden veroista. Jos näin ei tapahdu, jäsenvaltioiden julkisen talouden tuloihin kohdistuu todellinen riski: digitaaliyritysten keskimääräinen tosiasiallinen verokanta on puolet perinteisen talouden yritysten verokannasta EU:ssa, EU-komissio toteaa.

Komissio esittää, että yhteisöverosääntöjä muutetaan niin, että voitot rekisteröidään ja verotetaan maassa, jossa yrityksillä on merkittävää vuorovaikutusta käyttäjien kanssa digitaalisten kanavien kautta.

Toisen ehdotuksen mukaan digifirmoille asetetaan kolmen prosentin väliaikainen vero, jota kannetaan verkkomainontatilan myymisestä, digitaalisesta välitystoiminnasta, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa ja myydä tavaroita ja palveluja toisilleen sekä käyttäjien antamien tietojen perusteella tuotetun datan myymisestä.

Veroja kantaisivat ne jäsenvaltiot, joissa käyttäjät sijaitsevat, ja sääntöjä sovellettaisiin vain yrityksiin, joiden vuotuiset kokonaistulot ovat globaalisti 750 miljoonaa euroa ja EU:ssa 50 miljoonaa euroa. Tällä pyritään varmistamaan, että pienempiin startup- ja scaleup-yrityksiin ei kohdistu rasitteita. Jäsenvaltiot voivat saada arviolta viisi miljardia euroa verotuloja vuodessa, jos sovellettava verokanta on 3 prosenttia.

Lainsäädäntöehdotukset toimitetaan neuvostolle hyväksymistä varten ja Euroopan parlamentille kuulemista varten.