Tekoälystä on tulossa yhä kiinteämpi osa jokapäiväistä elämäämme. Nykyiset tekoälyjärjestelmät ovat kuitenkin vielä liian kapea-alaisia, ne eivät useinkaan ymmärrä sosiaalisia ja emotionaalisia asioita, ja niiden todellisuuskäsitys on rajallinen. Oulun yliopistossa ihmisen vahvuuksia digitalisoituvassa maailmassa, erityisesti ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutusta, tutkitaan monitieteisesti Hybrid Intelligence (HI) -tutkimusohjelmassa.

Tämä ohjelma on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Profi7-tutkimusaloitetta, ja sen tavoitteena on edistää ihmisten ja koneiden välistä ymmärrystä ja yhteistoiminnallista oppimista ihmislähtöisesti. HI-tutkimus yhdistää Oulun yliopiston affektiivisen tietojenkäsittelyn, oppimisprosessien ja havainnointiteknologian osaamisen tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämiseen esimerkiksi koulutuksessa ja terveydenhuollossa.

Sekä ihmisen että tekoälyn vahvuudet valjastetaan tässä tutkimuksessa eettisesti ja vastuullisesti käyttöön. Tutkimusympäristössä hyödynnetään Oulun yliopiston monipuolista tutkimusinfrastruktuuria, mukaan lukien LeaF-tutkimusinfrastruktuuria.

”HI-tutkimusohjelmassa kokoamme yhteen Oulun yliopiston monitieteisen osaamisen kehittääksemme tulevaisuuden ihmislähtöisiä tekoälyratkaisuja ja vahvistaaksemme siten ihmisten osaamista elämän eri osa-alueilla”, sanoo ohjelman johtaja, professori Sanna Järvelä.

”Tavoitteenamme on myös laajentaa hybridiälykkyyden tutkimus- ja soveltamismahdollisuuksia metaversioon ja tutkia, miten se voi lisätä ihmisen osaamista ja rikastuttaa vuorovaikutusta”, Järvelä jatkaa. Metaversio on internetin kolmiulotteinen versio, joka koostuu pysyvistä ja jaetuista 3D-virtuaalitiloista, jotka on yhdistetty yhteiseen vuorovaikutteiseen ja sosiaaliseen virtuaalitodellisuuteen, jossa ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään.

Tutkimusteemoja ovat muun muassa sellaisten tietojenkäsittely- ja laskentatekniikoiden kehittäminen, jotka helpottavat ihmisten ja koneiden välistä viestintää, sellaisten oppimis- ja vuorovaikutusprosessien tutkiminen, joiden avulla voidaan kehittää tekoälyjärjestelmiä, jotka parantavat ihmisen älykkyyttä, sellaisten menetelmien luominen, joilla voidaan laajentaa ja muuttaa ihmisen havaintoja digitaalisissa tiloissa ja todellisuuksissa, kuten virtuaalitodellisuudessa ja lisätyssä todellisuudessa, sekä vaikutusten tutkiminen elämänlaatuun eli miten hybridi-älykkyys voi parantaa ihmisen oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.

HI-tutkimusohjelmalla on vahvat kansainväliset verkostot, jotka edistävät innovointia ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa, ymmärryksen parantamisessa ja oppimisessa.

Oulun yliopiston Hybrid Intelligence -tutkimusohjelman johtoryhmä vierailee Hollannin Hybrid Intelligence Centerissä lokakuussa tavoitteena tutkimusyhteistyön aloittaminen.

Tutkimusohjelma esitellään virallisesti 2. Arktisilla tekoälypäivillä Oulun yliopistossa 31.10.-1.11.2023. Arctic AI Days

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *