Muutoksia sanomalehtipainamiseen ryhdytään suunnittelemaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina, joten painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on pienentynyt. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintojaan ja parantaa kannattavuuttaan.

Suunnitelman toteuttamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-print Oy aloittaa työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitellut toimenpiteet kohdistuisivat I-print Oy:n lehtitehtaan päivä- ja yövuorossa sekä huoltotiimissä työskenteleviin työntekijöihin.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia rakenneuudistuksesta ja toiminnan tehostamisesta sekä niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 22 henkilön vähentämiseen. Edellä mainittu lukumäärä sisältää myös arvion siitä henkilömäärästä, joiden työtehtäviin tulisi mahdol­lisesti olennaisia irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia.