Liana Technologies toteutti vuoden 2021 alussa kyselyn sähköpostimarkkinoinnin nykytilasta. Kansainväliseen kyselyyn vastasi 240 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista kuudesta eri maasta. Kyselyssä selvisi, että uutiskirjeiden avaus- ja klikkausprosentteja seurataan edelleen tarkasti, mutta sähköpostimarkkinoinnin tuottoprosentin laskee vain joka kymmenes markkinoija.

Toimitettavuudelle ei anneta tarpeeksi huomiota – vain 35 % vastaajista seuraa uutiskirjeidensä toimitettavuutta. 

Lähes 90 % vastasi, että visuaaliset elementit ja kuvat ovat tärkein asia uutiskirjepohjan suunnittelussa.