”Toimintamme lähtökohta on tietenkin lainsäädäntö ja viranomaisen ohjeistukset. Näiden lisäksi noudatamme toimialan omia suosituksia. Toimimme mahdollisimman läpinäkyvästi ja kerromme selkeästi, miksi tietoja kerätään, mihin niitä käytetään ja keille tietoja voidaan luovuttaa. Kunnioitamme kuluttajan oikeuksia ja täytämme rekisterejä koskevat pyynnöt niin nopeasti kuin mahdollista. Kehitämme palveluitamme siten, että luotettavalla tavalla tunnistautuneet kuluttajat voivat tulevaisuudessa suoraan nähdä heitä koskevat tiedot itsepalvelujärjestelmästä”, Santtu Elsinen toteaa.

”On tärkeä huomata, että vaikka asiakasdata on meille tärkeää muun muassa palvelujen kehittämisen kannalta, yksittäisen asiakkaan tietojen myynti kolmansille ei ole liiketoimintamme ydin. Eroamme tässä olennaisesti sosiaalisen median toimijoista”, hän kertoo.

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR takaa kuluttajille laajat oikeudet datan käytössä. Millaisista oikeuksista on kyse?
Kuluttajalla on oikeus tulla unohdetuksi, oikeus oikaista rekisterissä olevat tiedot ja oikeus siirtää omat tietonsa rekisteristä toiseen. Jos kuluttaja haluaa tulla unohdetuksi, tiedot poistetaan rekistereistä pysyvästi lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekistereissä oleville tiedoille on määritettävä elinkaari, jonka päättyessä tiedot poistetaan automaattisesti järjestelmistä. Lisäksi tietojen kerääminen esimerkiksi verkkokäyttäytymisestä vaatii kuluttajan informoimista ja hänen suostumustaan.

Miten tietosuoja-asetus on vaikuttanut Alma Median toimintaan?

”Valmistauduimme asetuksen voimaantuloon huolellisesti: päivitimme järjestelmiämme ja tietosuojasopimuksia sekä koulutimme henkilöstöämme. Asetuksen tullessa voimaan ohjelmallisesti ostetun mainonnan kysyntä laski koko Euroopassa hetkellisesti yleisen epätietoisuuden takia. Sittemmin ohjelmallinen myynti on palautunut lähelle normaalia tasoa. Käytännössä asetus on muun muassa lisännyt kuluttajilta pyydettävien suostumusten määrää esimerkiksi paikannus- ja evästetietojen hyödyntämisen osalta.”

Digitalisaation kasvaessa tietoturvauhat kasvavat. Mitä Alma Media on tehnyt näiden uhkien havaitsemiseksi?

”Seuraamme jatkuvasti tilannetta ja olemme lisänneet teknistä kyvykkyyttämme muun muassa haittaohjelmien ja virusten torjunnan, tietojen kalastelun sekä pääsynhallinnan alueilla. Verkkopalveluiden teknistä tietoturvaa ja valvontaa on parannettu, jotta mahdollisista häiriö- ja hyökkäystilanteista toipuminen sujuisi tehokkaasti. Sähköpostin kautta tapahtuvaa tietojen kalastelua ja laskuhuijausyrityksiä tapahtuu usein, joten käyttäjien kouluttaminen ja aktiivinen tiedotus on tärkeää.”

Miten asiakas tietää, että hänen mainoksensa julkaistaan turvallisessa käyttöympäristössä?

”Kustantajan vastuu palveluissamme julkaistusta sisällöstä on selvästi tiukempi kuin sosiaalisen median palvelutarjoajien tai keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuut. Emme julkaise epämääräistä, kiellettyä tai laitonta sisältöä tai mainontaa, kuten esimerkiksi uhkapelimainoksia. Mainonnan ostajalle turvallinen käyttöympäristö tarkoittaa mediaympäristöä, joka toimii vastuullisesti niin sisällön kuin teknologiankin osalta.”

Lähteenä Almamedian tiedote 24.1.2019.