Maakunta- ja sote-uudistuksen liittyviä lakeja käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Viestinnän organisoimiseen ja resursointiin liittyvä suositus on tarpeellinen jo nyt, koska maakunnissa suunnitellaan parhaillaan tulevaa konsernirakennetta. Suosituksen tehtävänä on toimia perustana maakunnan viestintätoiminnon suunnittelulle, todetaan valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Vaikuttava viestintä on avain maakunnan kilpailukykyyn ja elinvoimaan. Viestintä- ja mediaympäristön nopea muuttuminen ja kasvavat vaatimukset edellyttävät, että maakunnat panostavat viestintään ja sen suunnitteluun.

Suosituksessa korostetaan viestinnän vuorovaikutteisuutta. Vuorovaikutteisella viestinnällä voidaan tukea demokratian toimivuutta ja kansalaisten osallisuutta. Viestimällä asioista ymmärrettävästi, monipuolisesti ja oikea-aikaisesti turvataan maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuutta. Viestinnän on oltava selkeää ja tietoa on oltava saatavissa kansalliskielillä. Myös erityisryhmien tarpeista on huolehdittava.

Viestintään on varattava riittävät resurssit

Suositus painottaa viestinnän roolia maakuntien kriittisenä menestystekijänä. Viestintä on strategista toimintaa, jota johdetaan, suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti. Viestintään on myös varattava riittävästi resursseja.

– Viestinnän resursointi on huolettanut maakuntien viestijöitä. Maakunnan tulee tavoittaa moninaiset kohderyhmät: asukkaat, palvelujen käyttäjät, työntekijät, päättäjät, yritykset ja media. Tämä edellyttää tarkoituksenmukaista resursointia, maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän puheenjohtaja Thomas Sund toteaa.

Suositus on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän sekä maakuntien viestintäverkoston yhteistyönä.