Ehdotus tukee EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden suunnitelmaa.

Ehdotus on osa toimia, joilla uudistetaan arvonlisäveron soveltamista digitaloudessa, ja auttaa EU:ta pysymään teknisen kehityksen mukana.

Nykyisten ALV-sääntöjen mukaan (direktiivi 2006/112/EY) sähköisesti tuotettuihin palveluihin sovelletaan yleistä ALV-kantaa, joka on vähintään 15%, kun taas paperimuotoisiin julkaisuihin voidaan soveltaa myös muita ALV-kantoja.

Jäsenmaat voivat tällä hetkellä soveltaa ”alennettua” eli vähintään 5%:n ALV-kantaa paperimuotoisiin julkaisuihin, kuten kirjoihin ja sanoma- ja aikakauslehtiin. Joillakin jäsenmailla on myös lupa soveltaa ”poikkeuksellisen alhaisia” (alle 5%) tai ”nollaverokantoja” (joihin liittyy ALV-vähennys).

Direktiivi antaa jäsenmaille mahdollisuuden soveltaa halutessaan alennettuja ALV-kantoja myös sähköisiin julkaisuihin. Poikkeuksellisen alhaiset tai nollaverokannat sallitaan vain niille jäsenmaille, jotka tällä hetkellä soveltavat niitä paperimuotoisiin julkaisuihin.

Uusia sääntöjä sovelletaan väliaikaisesti siihen saakka, kunnes uusi, lopullinen alv-järjestelmä otetaan käyttöön. Komissio on esittänyt uudesta järjestelmästä ehdotuksia, joissa jäsenmaille sallitaan nykyistä enemmän joustavuutta ALV-kantojen vahvistamisessa.

Asiasta saatiin aikaan yhteisymmärrys talous- ja rahoitusasioiden neuvoston istunnossa. 

Direktiivin hyväksymiseen tarvitaan neuvoston yksimielisyys Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen.