MMM Outi Hohti (40) on nimitetty viestintäjohtajaksi ja SOK Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön johtoon 1.10. alkaen. Outi on työskennellyt SOK:lla vuodesta 2003 vastaten monipuolisesti eri viestinnän tehtävistä. Viestintäjohtajaksi Outi siirtyy S-ryhmän vähittäiskaupan viestintäpäällikön tehtävästä. Outilla on pitkä kokemus yhteiskunnallisesta ruokaviestinnästä ja viestinnän vaikuttavuuden ja avoimuuden kehittämisestä toimintaympäristössä, joka haastaa yrityksiä yhä voimakkaammin osallistumaan keskusteluun kuluttajille tärkeistä teemoista.

VTM, MA in CSR Anna Mäenpää (36) on nimitetty yhteiskuntasuhdejohtajaksi SOK Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikköön 1.10. alkaen. Anna on työskennellyt aikaisemmin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkönä SOK:lla. Ennen uraa S-ryhmässä Anna on toiminut muun muassa kansanedustajan avustajana, vaikuttajaviestinnän konsulttina ja Perheyritysten liiton yhteiskuntasuhdepäällikkönä. Hän tulee uudessa tehtävässään vastaamaan sidosryhmäsuhteiden, vaikuttajaviestinnän ja osuustoiminnan edunvalvonnan kokonaisuudesta.