Verkkopohjaisena kyselylomakkeena toteutettuun tutkimukseen vastasi 126 sosiaalisen median vaikuttajaa touko-kesäkuussa 2018.

Viestintätoimisto Manifeston kymmenennessä somevaikuttajille tehdyssä tutkimuksessa oli mukana sekä bloggaajia, Instagram-vaikuttajia että tubettajia. Suuri osa, 35 prosenttia vastaajista, on ensisijaisesti lifestyle-alan somevaikuttajia. Toiseksi suosituimmat teemat olivat kosmetiikka ja matkailu (molemmat 11 %) kannoillaan urheilu ja fitness sekä ruoka ja juoma (molemmat 10 %).

Eri somekanavien käyttö sisällön esilletuomisessa on runsasta ja ensimmäistä kertaa Instagram on suosituin kanava: sitä käyttävät sisällön julkaisemiseen lähes kaikki eli 98 prosenttia vastaajista. Instagramin ja niin ikään yli 90 prosentin yltävien blogin ja Facebookin jälkeen on pitkä väli, sillä Twitteriä käyttää noin 39 prosenttia ja eri videopalveluita (lähinnä YouTubea) 31 prosenttia vastaajista.

– Instagramin kasvua selittänee Instagram Stories -toiminnon hurja suosio, minkä ansiosta kanava tarjoaa enemmän mahdollisuuksia sisältöjen julkaisemiseen ja asioiden kommentointiin. Se on myös visuaalisena kanavana aiempaa monimuotoisempi, arvioi Manifeston partneri ja kuluttajaviestintätiimiä vetävä Jonna Varhama.

Instagramin nousua tukevat myös vastaukset kysymykseen ”Minkä kanavan merkityksen uskot kasvavan tulevaisuudessa”. Lähes 75 prosenttia vastaajista uskoo Instagramin kasvuun ja puolet videopalvelujen kuten YouTuben kasvuun. 37 prosenttia vastaajista uskoo podcastien nousevan tulevaisuudessa nykyistä merkittävämmiksi.

– Vastauksista käy ilmi, että seuraajia pyritään palvelemaan mahdollisimman monikanavaisesti ja vaihtelevalla tyylillä. Aihe, josta kirjoitettiin aiemmin pitkä blogiteksti, voidaan nyt tuoda esiin puhumalla videolle Instagram Stories -palveluun tai jopa podcastina, mikäli somevaikuttaja kokee sen luontevaksi, Varhama kertoo.

Somevaikuttaminen kaupallistuu

Somevaikuttajat mieltävät olevansa ennen kaikkea omien kokemustensa ja tuntemustensa jakajia. Roolia kysyttäessä se kasvoi peräti 12 prosenttia edellisvuodesta (2018: 82 %, 2017: 70 %, 2016: 72 %, 2015: 75 %). Asiantuntijarooli säilyi niin ikään vahvana (2018: 58 %, 2017: 55 %). Kolmanneksi eniten somevaikuttajat kokevat olevansa keskustelun herättäjiä ja virittäjiä (40 %). Keskustelua herää ennen kaikkea yhteiskunnallisiin asioihin, ruokavalioon ja ulkonäköpaineisiin liittyvissä kysymyksissä.

Kaupalliseksi toimijaksi itsensä mieltää 32 prosenttia vastaajista, mikä tarkoittaa, että markkinointimahdollisuudet ja kaupallinen potentiaali tiedostetaan entistä vahvemmin – kanavan tyylistä riippuen. Kaupalliseen tarkoitukseen barometriin vastanneet somevaikuttajat käyttävät yhä eniten blogia, mutta Instagram on tältäkin osin kasvussa: jo yli neljä viidesosaa käyttää sitä myös kaupallisten yhteistyösisältöjen julkaisemiseksi, mikä tukee monikanavaisuusajattelua.

Somevaikuttajien huiput tienaavat tuhansia

Kyselyyn vastanneista noin 39 prosenttia sanoi saavansa säännöllistä tuloa ja saman verran eli 39 prosenttia ilmoitti saavansa tuloa somevaikuttamisesta epäsäännöllisesti. Loput 22 prosenttia eivät saa lainkaan tuloja kanavistaan. Rahapalkan saajista 46 prosenttia tienaa enintään 500 euroa kuukaudessa ja kolme neljäsosaa enintään 2500 euroa kuukaudessa. Mittavatkaan tienestit eivät ole täysin harvinaisia, sillä kahdeksan prosenttia pääsee peräti yli 6500 euron.

Toimittaja, kirjailija ja somevaikuttaja Julia Thurén on tehnyt kaupallisia yhteistöitä jo vuosien ajan. Hänen mielestään yritysten pitää olla rohkeampia eri kanavien kokeilemisessa sekä myös vaatia somevaikuttajalta omaa näkemystä.

– Somevaikuttaminen on ammattimaistunut, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa ottaa vaikuttaja mukaan ideoimaan yhteistöitä yleisöä kiinnostaviksi. Eri somekanaviin toimii erilaiset näkökulmat. Instagramin stooreissa voi olla huumoria, blogipostauksiin mahtuu enemmän asiaa, kertoo Thurén.