Yle on kuluneen vuoden aikana vahvistanut ja syventänyt toimitustensa journalistista otetta koko yhtiössä. Osa Ylen journalismin laatua ja sisältöjä kehittävistä hankkeista on ollut käynnissä jo pitkään, osa käynnistettiin toimitusjohtaja Lauri Kivisen toimesta viime kesänä, kun keskusteltiin Ylen riippumattomuuden varmistamisesta.

“Laadukas, tietoon perustuva ja totuuteen pyrkivä journalismi on demokratian rakennusaine. Se on myös Ylen arvokkainta ydintä. Suomalaiset arvioivat Ylen merkitystä pitkälti journalismin laadun perusteella ja haluamme jatkossakin vastata suomalaisten luottamukseen korkeatasoisella ja riippumattomalla journalismilla”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Tutkivan journalismin MOT-toimitusta on vahvistettu viidellä toimittajalla ja tekemistä on laajennettu verkkoon. MOT, ruotsinkielinen Spotlight ja uutis- ja ajankohtaistoimitukset tekevät tiivistä yhteistyötä isoissa aiheissa.

Myös kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt, kun Yle on liittynyt EBUn tutkivan journalismin verkostoon ja työskentelee tutkivaa journalismia tekevän ORB Median kanssa.

Osaamisen kehittämistä on vahvistettu Journalismin akatemialla. Se aloittaa täydellä teholla ensi syksynä, mutta koulutustapahtumia on järjestetty jo keväällä.

Toukokuun alussa Ylessä vieraili norjalaisen Verdens Gang -lehden tutkivan journalismin ryhmä, joka analysoi suuren pedofiiliringin paljastusta. Myös Ylen ajankohtaistoimittaja Sara Rigatelli jakoi kokemuksiaan henkilötietolähteiden käytössä. Rigatelli on tehnyt talven aikana Suomen elokuva-alaan ja häirintään liittyvää tutkivaa journalismia.

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa jo talvella 2017 käynnistetty journalistinen periaatetyö on laajennettu koko Yleen. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan periaatteet on julkistettu ja muut yksiköt saavat journalistiset linjauksensa valmiiksi marraskuun loppuun mennessä.

Kaikki periaatteet julkaistaan Ylen toimintaperiaatteet -sivustolla. Periaatteet täydentävät Journalistin ohjeita ja niitä yksityiskohtaisempia Ylen ohjelmatoiminnan eettisiä sääntöjä ja ohjeita. OTS-säännöstöä on vahvistettu riippumattomuuden osalta.

Myös Uutis- ja ajankohtaistoiminnan organisaation uudistus on vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen johdolla viety loppuun kevään aikana. Organisaatiota ja uutistoiminnan johtamista on selkeytetty.

Ylen hallitus käsitteli torstaina 24.5.2018 kattavasti Ylen toimenpiteitä journalismin laadun parantamiseksi. Tässä yhteydessä esiteltiin myös vastaavien toimittajien toimintatapa riippumattomuuden seurannasta. Merkittäviä riippumattomuuteen vaikuttaneita painostusyrityksiä ei ole ilmennyt.