Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksiä (DESI) käsittelevässä raportissa arvioidaan

jäsenvaltioiden edistymistä digitalisaatiossa.

Raportissa on seuraavat viisi lukua:
1. Siirtoyhteydet Kiinteä laajakaista, mobiililaajakaista ja hinnat
2. Inhimillinen pääoma Internetin käyttö, digitaaliset perustaidot ja pitkälle viety digitaalinen osaaminen
3. Internetpalvelujen käyttö Sisällön, viestinnän ja verkkotoimintojen käyttö kansalaisten keskuudessa
4. Digitaaliteknologian integraatio Yritysten digitalisointi ja sähköinen kaupankäynti
5. Julkishallinnon digitaaliset palvelut Sähköinen hallinto ja sähköinen terveydenhuolto

Suomi sijoittuu 28 jäsenvaltiosta kolmanneksi. Se on käytännössä tasapisteissä toiseksi ja neljänneksi sijoittuneiden maiden kanssa. Suomi säilytti vahvan asemansa: sen kokonaispisteiden kehitys on noudattanut enimmäkseen EU:n keskiarvon kehitystä.

Oltuaan jo vuosia johtava maa digitaalisissa taidoissa Suomi on noussut kärkeen myös julkishallinnon digitaalisissa palveluissa. Lisäksi Suomi kohensi asemiaan digitaaliteknologian integraatiossa nousten kärjen tuntumaan.

Internetpalvelujen käytössä Suomi säilytti viidennen sijansa mutta putosi kaksi sijaa siirtoyhteyksissä. Pudotukseen vaikutti osaltaan se, ettei Suomi menesty kovin hyvin ultranopean laajakaistan osa-alueella, jota mittaava uusi indikaattori otettiin käyttöön. Suomi on digitalisaatiossa johtavien maiden joukossa sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Suomi kuuluu raportin mukaan huippusuoriutujien ryhmään.