Yle vetosi JSN:lle lähettämässään vastauksessa lähdesuojaan. Ylen vastauksen mukaan väite perustui Suomen osalta ainoastaan yhden lääketeollisuudessa keskeisissä tehtävissä toimineen henkilön tietoihin siitä, miten aiemmin on toimittu sekä arvioon siitä, että näin toimitaan yhä. Ohjelmassa ei kuitenkaan kerrottu, että kyseessä oli nimeämättömän lähteen arvio.

JSN muistutti, että lähdesuoja on sananvapauden ja demokratian kannalta äärimmäisen tärkeä periaate. Myös lähdesuojan takaa annetut tiedot on kuitenkin tarkistettava Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Neuvosto ei ottanut päätöksessään kantaa siihen, pitääkö Ylen MOT-ohjelmassa esitetty väite paikkansa. Sen sijaan neuvosto piti olennaisena asiavirheenä sitä, että yhden nimettömän lähteen mielipide oli esitetty tosiasiana. Ohjelmassa olisi pitänyt kertoa, että kyseessä oli lähdesuojan takaa kerrottu arvio eikä tarkistettu tosiasia.