Median päätoimittajilla on suunnaton määrä valtaa. Valta on sikäli erikoista, että siihen liittyy hyvin vähän vastuuta. Lisäksi valta sokaisee käyttäjänsä.

Perättömiä eivät ole tiedot päätoimittajien pohdinnoista, ovatko he ”vain” jumalasta seuraavia. Lukijoiden leimaamiset ”satraapeiksi” vallan sokaisemat päätoimittajat ottavat kunnianosoituksina.

Mitä kauemmin päätoimittaja pallillaan istuu, sitä pahemmin hän etääntyy arkielämästä ja sokeutuu omasta vallastaan. Yksi lääke asian korjaamiseen voisi olla määräaikaisuus. Ovathan jo nyt keskeiset viranhaltijat määräaikaisia. Päätoimittajalle riittäisi tehtävässä viisi vuotta. Siinä ajassa ehtisi tehdä mitä tehtävissä on eikä valta nousisi väärällä tavalla päähän.

Reijo Vatanen

agronomi

Jyväskylä