Chydenius-mitali on tunnustus kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi ja se myönnettiin Chydenius-säätiön ja Helsingin Sanomain Säätiön järjestämässä Tietämisen vapauden päivän seminaarissa. Tilaisuus liittyi julkisuusperiaatteen pioneerin Anders Chydeniuksen aikaansaaman painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivän viettoon.

Perusteluissaan Chydenius-säätiö toteaa, että lobbausrekisteri edistää keskustelua vaikuttamistoiminnasta tavalla, joka tunnistaa toisaalta demokratiaan kuuluvan sananvapauden tärkeyden ja toisaalta yhteiskunnallisen keskustelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkityksen. ProComin osalta todetaan lisäksi, että lobbarirekisterin perustaminen on edistänyt keskustelua vaikuttajaviestintään liittyvistä eettisistä periaatteista ja alan sisäisestä itsesääntelystä. Open Knowledge Finlandin ansioista todetaan, että sen käynnistämä kampanja lainsäätäjiin suuntautuvan lobbauksen kattavasta rekisteristä on vahvistanut keskustelua kansainvälisesti parhaista avoimuuskäytännöistä.

“Olemme otettuja tunnustuksesta vaikuttamistyön avoimuuden eteen tekemäämme työtä kohtaan”, toiminnanjohtaja Teemu Ropponen kiittää. “Vaikuttamis- tai lobbausrekisteri on osa pyrkimyksiämme lisätä demokraattisten prosessien läpinäkyvyyttä. Moraalisten perusteiden lisäksi avoimuudella on käytännöllinen puoli: avoin tietopohja ja jaettu ymmärrys lisäävät luottamusta ja parantavat keskustelun laatua. Vaikeita kysymyksiä päätettäessä nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä”, Ropponen jatkaa.

Aikaisemmat mitalit avoimille innovaatioille, kansainvälisten järjestöjen toiminnalle ja tutkivalle journalismille

Chydenius-mitali myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kansalaisjärjestöille.

Edellisellä kerralla saajana oli tutkiva journamismi, kun taloustoimittaja Jyri Hänninen ja TV-toimittaja Minna Knus-Galán palkittiin työstään pääomavirtojen julkisuuden edistämiseen kansainvälisesti merkittävällä tavalla .

Ensimmäinen Chydeniuksen avoimuusmitali on myönnetty Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjälle Linus Torvaldsille, joka palkittiin avointen innovaatioiden edistämisestä. Mitali on aiemmin myönnetty kaksi kertaa kansainvälisten järjestöjen vaikuttajille: Etyjin mediavaltuutettu Miklos Harasztille, jonka ansiot liittyvät julkisuuslainsäädännön edistämiseen Itä-Euroopassa, sekä Unescon pääjohtaja Irina Bokovalle, joka palkittiin roolistaan Unescon sananvapaustyön johtamisessa.

Mitalien myöntämisestä olivat päättäneet Anders Chydenius -säätiö ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistys. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Liikasen mukaan Anders Chydenius -säätiö haluaa edistää avoimuuskeskustelua, joka pyrkii huomioimaan sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden että tavallisten kansalaisten yksityisyydensuojan merkityksen.