Kansalaisjärjestöt Open Knowledge Finland, Avoin ministeriö ja Transparency Finland käynnistivät lokakuussa kansalaisaloitteen, joka loisi ensimmäistä kertaa lobbausrekisterin Suomeen. Kansalaisaloite yhtenäistäisi kansanedustajien sidosryhmätapaamisten julkistamista, ja suojaisi samalla tavallisten kansalaisten yksityisyyden.

Nyt mukaan on liittynyt laaja joukko vaikuttamistyötä tekeviä toimijoita. Tukensa kansalaisaloitteen tavoitteille ovat ilmaisseet muun muassa viestintätoimistot Ellun Kanat, Eurofacts, Hill & Knowlton Strategies, Kreab, Miltton Networks, Pohjoisranta Burson-Marsteller, Rud-Petersen Public Affairs, Tekir ja Vapa-media.

Eri ammattiliitoista, edunvalvontajärjestöistä ja kansalaisjärjestöistä Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Finanssiala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL, SAK, STTK ja SYL kannattavat avoimia lobbauskäytäntöjä ja näkevät Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloitteen tärkeänä avauksena. Jo aiemmin kansalaisaloitteelle tukensa ovat ilmaisseet kansalaisjärjestöt kuten Finnwatch ja kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa.

”Kattavaa lobbausrekisteriä kannatetaan laajasti vaikuttamistyön tekijöiden keskuudessa. Nyt on aika tarttua toimeen ja tehdä lobbaus läpinäkyväksi. Kansanedustajia koskeva lobbausrekisteri on tähän ensimmäinen askel”, sanoo toiminnanjohtaja Teemu Ropponen Open Knowledge Finlandista.

Kattava lobbausrekisteri perustuu kansainvälisiin käytäntöihin

“Keskustelu vaikuttamistyön avoimuudesta on vilkastunut ja tarve avoimuudelle on ilmeinen. Lainsäädäntö- ja vaikuttamistyön avoimuudessa mitattuna Suomi ei ole mikään mallioppilas, vaan tekemistä on ja paljon”, sanoo puheenjohtaja Joonas Pekkanen Avoimesta ministeriöstä.

Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloitteen sisältöön on haettu mallia parhaista kansainvälisistä käytännöistä. Aloite huomioi esimerkiksi rekisterin käytön vaivattomuuden kansanedustajille. Käytännön toteutuksessa edustajia tapaavien sidosryhmien velvollisuus voisi esimerkiksi olla syöttää tiedot, jotka edustaja täydentäisi ja kuittaisi. Tällaisia tietoja olisivat esimerkiksi läsnäolleiden nimet, taustayhteisöt ja mahdolliset toimeksiantajat, tapaamisen aihe ja ajankohta.

Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloite kerää kannatusilmoituksia 12.4.2018 saakka. Aloitteen voi allekirjoittaa www.kansalaisaloite.fi -sivustolla.

Lista kansalaisaloitetta tukevista organisaatioista täydentyy kampanjan aikana.