Ylen toimenpiteet ovat journalismin linjausten kirkastaminen, Journalismin akatemian perustaminen sekä tutkivan journalismin resurssien lisääminen. Yle edistää myös tekemisen sujuvuutta toimitustyössä.

Lisäksi yhtiöön perustetaan uusi yleisöasiamiehen tehtävä.

Journalismin akatemia aloittaa vuoden vaihteessa

Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa jo vuosi sitten käynnistetty journalistinen periaatetyö laajennetaan koko Yleen ja kytketään osaksi Journalismin akatemian toimintaa.

Journalismin akatemian tavoitteena on journalismin, journalististen standardien ja etiikan vahvistaminen ja Ylen journalistisen osaamisen laajentaminen.

Akatemian ohjelma perustuu työssäoppimiseen, monipuolisiin valmennuksiin, laadun arviointiin ja jatkuvaan palautteeseen. Journalismin akatemia tukee myös tutkivan journalismin vahvistamista sekä valmennuksella että tehtäväkierrolla.

Ohjelma kattaa niin television, radion kuin verkonkin ilmaisumuodot. Tehtäväkierto tuo valmennuksen piiriin ajan mittaan suuren osan Ylen journalisteista, jotka puolestaan vievät parhaita kehittyvän journalismin käytäntöjä koko yhtiöön.

Tavoitteena on myös laadukas koulutusyhteistyö esimerkiksi EBU:n ja yliopistojen kanssa.

Journalismin akatemian sijoittuminen Ylen organisaatiossa päätetään syksyn aikana. Akatemia aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

Tutkivalle journalismille lisää resursseja

Tutkivaa journalismia vahvistetaan siihen erikoistuneissa Ylen toimituksissa, kuten MOT:ssä ja Spotlightissa. Tutkivan journalismin tekemistä tuetaan entistä enemmän myös Ylen Uutis- ja ajankohtaistoimituksessa. Ylessä tehdään tutkivaa journalismia Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa, Luovissa sisällöissä ja Svenska Ylessä.

Tutkiva ote journalismissa ulotetaan kaikkiin toimituksiin tehtäväkierron kautta. Kokemus tutkivan journalismin metodeista vahvistaa journalistista ammattitaitoa. Yksiköiden välistä yhteistyötä kehitetään, jotta eri toimitukset voivat toimia entistä tehokkaammin yhdessä.

Kokonaan uutta on tutkivan journalismin verkkotoimitus. Verkko antaa mahdollisuuden uudenlaiselle ilmaisulle ja julkaisurytmille perinteiseen televisioon verrattuna.

Tampereelle perustetaan tutkivan journalismin aluedeski, jonka tehtävänä on nostaa ja kehittää alueilta tulevia tutkivan journalismin aiheita.

”Ylen odotetaan tarjoavan luotettavinta ja rohkeinta journalismia. Tutkivan journalismin merkitys kasvaa yhä nopeatahtisemman klikkijournalismin maailmassa”, sanoo julkaisujohtaja Ismo Silvo.

Lisää vuorovaikutusta yleisöjen kanssa

Yle perustaa myös yleisöasiamiehen tehtävän. Yleisöasiamiehen päätehtäviin kuuluu vahvistaa vuorovaikutteista toimituskulttuuria ja hän toimii Ylen vastaavien toimittajien, etiikkapäällikön ja journalistien tukena.

Yle kuuntelee monin tavoin yleisöjään ja saakin suomalaisilta runsaasti palautetta eri kanavien kautta. Palaute ja kyselyt ovat usein ratkaisevassa asemassa ohjelmia koskevassa päätöksenteossa tai palveluiden kehitystyössä.

Viime vuonna tilastoitiin yhteensä noin 200 000 puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivuilta tullutta yhteydenottoa.