Neuvosto käsitteli kokouksessaan kolmea kantelua, joissa oli kyse toimittajan toimimisesta omassa asiassaan eli toimittajan kaksoisroolista. Tiedotusvälineet (Kuvalehti, Suupohjan Sanomat ja MTV) saivat vapauttavat päätökset, mutta kaikista kolmesta päätöksestä äänestettiin.

Kuvalehden kantelussa oli kyse blogista, jossa toimituksen ulkopuolinen, elokuvaan erikoistunut toimittaja kertoi kirjoittamastaan kirjasta. Neuvosto hyväksyi lehden menettelyn äänin 7–2, vaikka totesikin liikutun hyväksyttävyyden rajoilla. Toimittaja kuitenkin kertoi avoimesti kaksoisroolistaan. Vähemmistön mielestä lehti rikkoi piilomainontakohtaa ja kohtaa, jossa painotetaan, että toimittaja ei saa käyttää asemaansa väärin.

Suupohjan Sanomien pääkirjoitus kritisoi poliitikkojen äänestyskäyttäytymistä koulun lopettamispäätöksessä. Esityksen teki kaupungin koulutuslautakunta, jonka puheenjohtajana päätoimittaja toimi. Päätoimittajan kaksoisrooli oli neuvoston mielestä omiaan hämmentämään lehden lukijoita, mutta tässä tapauksessa ei ollut nähtävissä, että hän olisi pyrkinyt tavoittelemaan henkilökohtaista etua. Päätös syntyi äänin 10–1. Vähemmistön mielestä pääkirjoituksesta olisi pitänyt käydä ilmi, että lehden päätoimittaja on myös koulutuslautakunnan puheenjohtaja ja ollut siten ”asianosaisena” keskeisesti vaikuttamassa sulkemispäätökseen.

MTV:n aamu-tv:ssä esiintyneen toimitusjohtajan yritys ja ohjelman juontaja olivat liikesuhteessa keskenään. Suhde ei neuvoston mielestä kuitenkaan heijastunut ohjelman sisältöön eikä se löytänyt näyttöä siitä, että liikesuhteesta olisi koitunut ainakaan välitöntä hyötyä toimittajalle. Neuvosto äänesti vapauttavan äänin 10–1. Vähemmistön mielestä liikesuhteesta olisi pitänyt kertoa katsojille.

Suomen Kuvalehti sai langettavan päätöksen haastattelun tarkastamisesta ja virheen korjauksesta. Helsingin Sanomia neuvosto huomautti yksityisyyden suojaa loukkaavan kuvituskuvan käytöstä. Iltamakasiini syyllistyi piilomainontaan ja Ilta-Sanomat ei kertonut juttunsa lähdettä riittävän hyvin.