Liettuan, Latvian, Puolan, Romanian ja Ukrainan yhteinen julistus yhteistyöstä ja keskinäisestä tuesta disinformaation ja moniulotteisen propagandan torjunnassa allekirjoitettiin 4. lokakuuta 2023 Varsovan disinformaation vastaisessa huippukokouksessa. ”Desinformaatio panee liikkeelle mekanismeja, jotka muodostavat todellisen uhan valtioiden tietoturvalle, strategiselle turvallisuudelle ja suvereniteetille”, allekirjoittaneet korostivat.

Julkilausuman allekirjoittivat Keski- ja Itä-Euroopan ja Baltian maiden mediasääntelyviranomaisten edustajat: Liettuan radio- ja televisiokomissio, Latvian kansallinen sähköisen joukkoviestinnän neuvosto, Puolan kansallinen yleisradiotoiminnan neuvosto (KRRiT), Romanian kansallinen audiovisuaalinen neuvosto ja Ukrainan kansallinen yleisradiotoiminnan neuvosto.

”Emme ole avuttomia. Maissamme on lakeja disinformaation torjumiseksi, meidän on vain käytettävä niitä”, Puolan kansallisen yleisradiotoiminnan neuvoston puheenjohtaja Maciej Świrski korosti.

Hän lisäsi, että Puolan tapauksessa Venäjä tavoittelee ammattimaisesti toteutetun disinformaatiotoiminnan avulla kolmea tavoitetta: jakaa puolalainen yhteiskunta kahteen sotivaan heimoon, herättää puolalaisten kaunaa omaa maataan kohtaan, jotta he alistuisivat Venäjän ylivaltaan, ja pyrkiä heikentämään Puolaa sen vieraantumisen kautta Natossa.

Ukrainan kansallisen yleisradiotoiminnan neuvoston puheenjohtaja Olha Herasymiuk huomautti, että Ukrainan kokemus Venäjän hyökkäyksestä antaa ymmärtää, mitä Kremlin propaganda on.

”Taistelemme joka päivä paitsi disinformaatiota vastaan, myös todellista vihollista vastaan taistelukentillä. Toivomme, että tämä julistus on alku ammatilliselle yhteistyölle disinformaation torjunnan alalla”, Olha Herasymiuk totesi.

Sääntelyviranomaisten edustajat korostivat myös, että julistuksen allekirjoittaminen antaa varmuuden siitä, että sananvapaus ja ilmaisunvapaus – länsimaisen sivilisaation perusarvot – suojelevat yhteiskuntia ja demokratioita eivätkä uhkaa niitä.

Allekirjoittajavaltiot sitoutuivat julistuksessa:

  • suojelemaan valtioiden suvereniteettia ja hyvää mainetta sekä niiden rajojen loukkaamattomuutta;
  • suojelemaan sananvapautta, edistämään vastuullisuutta yleisölle tiedottamisessa, suojelemaan toimittajia ja tiedotusvälineiden hallintoa alueellisen lainkäyttövallan ja eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen mukaisesti.
  • turvataan kansalaisten oikeus täsmälliseen ja luotettavaan tietoon, joka on olennainen osa sananvapautta; suojellaan tiedotusvälineiden sääntelyviranomaisten riippumattomuutta.
  • valistaa kansalaisia disinformaatiosta ja propagandasta edistämällä medialukutaidon sisällyttämistä pakollisena oppiaineena kouluihin.
  • noudattaa audiovisuaalisista mediapalveluista 14. marraskuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2018/1808.

Allekirjoittajat sitoutuvat tukemaan vastavuoroisesti pyrkimyksiä analysoida ja hillitä moniulotteisen disinformaation leviämistä kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Ensisijaisena tavoitteena on tällöin vahvistaa valmiuksia torjua disinformaatiota ja informaatiosodankäyntiä paitsi Keski- ja Itä-Euroopassa ja Baltian maissa.

”Yhteisten toimiemme on hyödytettävä koko Eurooppaa, ja niiden on tuotettava suoria tuloksia tukemalla luotettavaa tietoa, suojelemalla toimittajia ja sananvapautta, eikä niitä saa käyttää vilpillisessä mielessä demokratioidemme heikentämiseen”, julistuksessa todetaan.

https://stop-disinformation.eu/en/node

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *