Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on julkaissut kyselytulokset, joissa kartoitettiin poliittisten puolueiden näkemyksiä kulttuurilehtien rahoituksen tärkeydestä ja suunnitelmista puolustaa kulttuurilehtien alati heikentyvää tilannetta kulttuurille varattujen määrärahojen vähentyessä vuosi vuodelta. Kysely lähetettiin kaikille vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ehdokkaita asettaneille puolueille, ja vastauksia saatiin kaikkien muiden paitsi perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajilta.

Kyselyn tuloksena voidaan todeta, että suurin osa vastanneista puolueista korostivat kulttuurilehtien merkitystä suomalaiselle kulttuurille ja ilmaisivat huolensa kulttuurilehtien toimintaedellytysten heikkenemisestä. Lisäksi puolueet tunnustivat kulttuurilehtien olevan tärkeitä kanavia kulttuurikeskustelulle ja -arvioinnille. Moni puolue ilmaisi huolen siitä, että kulttuurilehtien vähenevä määrä voi johtaa monimuotoisuuden kaventumiseen.

Useat vastanneet puolueet olivat sitä mieltä, että kulttuurilehdille annettavaa tukea tulee nostaa, kun taas loput vastanneista olivat sitä mieltä, että tuki voidaan säilyttää entisellään. Suomessa kulttuuri- ja mielipidelehdille myönnettiin valtionapua vuonna 2022 noin 794 000 euroa, kun vastaava tuki Ruotsissa oli noin 2,3 euroa ja Norjassa noin 2,7 euroa.

Kyselyn tulokset korostavat tarvetta varmistaa, että yleisöllä on mahdollisuus päästä mahdollisimman monipuolisen tiedonvälityksen ääreen ja että monipuolinen ja luotettava tiedonvälitys ja medialukutaito ovat erittäin tärkeitä seikkoja varsinkin nyt, kun väärän ja harhaanjohtavan tiedon lisääntyminen yhteiskunnassa on todellinen uhka.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen totesi, että kyselyn tulokset viittaavat siihen, että puolueet ymmärtävät valtion toimenpiteiden merkityksen pienen kielialueen median monimuotoisuuden puolustamisessa ja erikoistuneiden kulttuurilehtien merkityksen koko kulttuurikentän kannalta. Rantasen mukaan näkemykset ovat mielessä myös

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *