KPK Yhtiöt -konserni on yrityskaupan jälkeen Suomen toiseksi suurin paikallismediatalo. Kaupan jälkeen konserni julkaisee yhteensä 16:ta paikallislehteä, kahdeksaa kaupunkilehteä, kahta maakuntalehteä ja yksittäisiä matkailulehtiä. Konsernin liikevaihto tulee olemaan noin 45 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 420 ihmistä.

KPK Yhtiöiden toimitusjohtajan Mikko Luoman mukaan kauppa vahvistaa yhtiötä tilanteessa, jossa media-alan rakenteet ovat muutoksessa.

– On tärkeää, että vahvoja kaupallisen median toimijoita syntyy myös suurten keskittymien ulkopuolelle. Tässä omistusjärjestelyssä kahden mediayrityksen pääliiketoiminnot kohtaavat täydellisesti, mikä tuottaa merkittäviä hyötyjä niin julkaisuissa, painotoiminnassa kuin jakelussakin. Maantieteellisesti päällekkäisyyksiä ei ole, vaan yritysten toimialueet täydentävät toisiaan.

SLP:n pääomistaja Tenna Talvi-Pietarilan mukaan SLP on media-alan murroksesta huolimatta pystynyt kasvattamaan konsernista merkittävän toimijan Suomen mediakentässä.

-Tätä kasvun polkua on nyt lähdetty vahvistamaan yrityskaupalla, jossa Suomalaisen Lehtipainon osake-enemmistö siirtyy KPK Yhtiöille. Katson, että ostajalla on parhaat mahdolliset edellytykset vahvistaa aikaisempaa liiketoimintaamme ja jatkaa toimintaa yhtäläisten arvojen ja tavoitteiden pohjalta.

KPK Yhtiöt -konsernin uusia lehtiä ovat maakuntalehti Kainuun Sanomat, paikallislehdet Sotkamo-lehti, Kuhmolainen, Ylä-Kainuu, Enontekiön Sanomat, Kittilälehti, Luoteis-Lappi, Meän Tornionlaakso, Sompio ja Inarilainen sekä kaupunkilehdet Koti-Kajaani, Koillismaan Uutiset, Koti-Lappi ja Kotikulmilta.

Toimintaan ei yrityskaupan yhteydessä ole tulossa välittömiä muutoksia. Kaikki julkaisut ovat Mikko Luoman mukaan vahvasti kiinnittyneitä paikalliseen lukijakuntaan ja elinkeinoelämään. Kajaanissa toimiva sanomalehtipaino on teknisesti hyvässä kunnossa, ja sillä on vakiintunut asiakaskuntansa. Viime vuosina SLP on onnistuneesti laajentanut omaa jakelutoimintaansa. Lisäksi KPK ja SLP ovat kasvavan Jakeluyhtiö Suomen osakkaita.