Valtionavustuksen tarkoituksena on tukea koronaepidemiasta kärsinyttä journalistista sisältöä tuottavaa mediaa. Avustusta myönnetään 97 yritykselle, jotka ovat hakeneet tukea kohdennettavaksi yhteensä 236 tiedotusvälineelle.

Valtionapua jaetaan tukea hakeneiden ja edellytykset täyttäneiden yritysten kesken suhteessa yritysten journalistista työtä tekevien henkilöiden lukumäärään. Avustuksen kokonaismäärä on enintään 800 000 euroa yritystä (konsernia) kohti. Avustuksen suuruus yhtä journalistista työtä tekevää henkilöä kohden on noin 3 700 euroa muilla yrityksillä kuin niillä, joilla edellä mainitun 800 000 euron enimmäismäärän täyttyminen vaikuttaa lopulliseen myönnettyyn tukimäärään.

Tiedotusvälineiden joukossa on määrällisesti eniten sanomalehtiä, mutta myös aikakauslehtiä, radiokanavia, televisiokanava ja verkkojulkaisuja. Alla olevissa taulukoissa on esitetty avustusta saavat tiedotusvälineet tyypeittäin sekä yritykset journalistista työtä tekevien henkilöiden lukumäärän mukaan jaoteltuna. Journalistien lukumäärässä on huomioitu myös yritysten maksamat freelance-palkkiot henkilötyövuosiksi muutettuina.

Journalistista koronatukea saavat tiedotusvälineet jakautuvat siten, että sanomalehtiä on 177, aikakauslehtiä on 40, radiokanavia on 11, televisiokanavia on 1 ja verkkojulkaisuja on 7.

Tuki oli haettavissa 20.10.–17.11.2020 Suomessa toimiville medioille, joiden mainosmyynti ja liikevaihto ovat merkittävästi vähentyneet koronaepidemian vuoksi ja jotka täyttivät muut tuen saamisen edellytykset.

Avustusta haki kaikkiaan 121 media-alan yritystä. Traficom hylkäsi 20 hakijan hakemuksen, jotka eivät täyttäneet tuen saamisen edellytyksiä. Lisäksi muutama hakija veti hakemuksensa pois haun edetessä.

Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen 2020

Aikamedia Oy 33 170,65 €
A-lehdet Oy 431 388,54 €
Alma Media Suomi Oy 385 596,22 €
Alma Talent Oy 402 656,19 €
Alueradiot Sastamala Oy 5 708,04 €
Bauer Media Oy 197 456,11 €
Classicus Oy 22 658,82 €
Eepinen Oy 22 661,21 €
EMHOO Oy 11 084,79 €
Etelä-Suomen Media Oy 133 078,61 €
Fokus Media Finland Oy 110 047,80 €
Fontana Media Ab Oy 34 768,91 €
Förlags Ab Sydvästkusten 98 542,97 €
HSS Media Ab 284 638,14 €
Huittisten sanomalehti Oy 19 970,16 €
Hämeen Sanomat Oy 273 776,42 €
Iitin lehti osakeyhtiö 14 998,59 €
Ilmajoki-lehti Oy 12 932,26 €
I-Mediat Oy 370 739,06 €
Jalasjärvi Oy 14 824,63 €
Joutsan Seutu Oy 19 059,44 €
Juuka-seura ry 15 961,55 €
Järviradio Oy 13 779,30 €
Järviseudun Mediatalo Oy 16 811,93 €
Kaakon Viestintä Oy 180 734,33 €
Kaleva365 Oy 714 415,19 €
Kameralehti, Kameraseura ry 17 566,86 €
Kangasalan Sanomat Oy 23 098,08 €
Karelia Viestintä Oy 18 853,58 €
Karkkilan Mediatalo Oy 10 939,20 €
Karprint Oy 14 586,78 €
Kauniaisten Paikallislehti Oy 6 617,84 €
Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy 6 347,26 €
Keski-Karjalan Kustannus Oy 15 568,92 €
Keski-Karjalan Paikallislehti Oy 25 301,02 €
Keski-Suomen Media Oy 98 593,18 €
Kiuruvesi Lehti Oy 8 316,60 €
Koillismaan Uutiset Oy 3 934,10 €
Kotimaa Oy 43 600,06 €
KPK Yhtiöt Oyj 194 128,40 €
Kristillinen Media Oy 22 308,25 €
Krook Media Oy 8 794,67 €
KSF Media AB 393 080,91 €
Kurikka-lehti Oy 14 473,52 €
Kustannus Janari Oy 8 591,70 €
Kustannus Oy Teatteri 16 320,87 €
Yritys – Företag Avustuksen määrä – Beloppet av understöd
18.12.2020
Kustannusliike Aluelehdet Oy 12 997,36 €
Kymenlaakson Pressipalvelu Oy 6 281,38 €
Lalli Oy 18 075,00 €
Lapin Lehtikustannus Oy 28 033,62 €
Lapua-Säätiö sr 15 651,78 €
Lauttasaari-Seura ry 9 381,65 €
Lieksan Lehti Oy 18 012,66 €
Liperin Kotiseutu-uutiset Oy 17 183,70 €
Livelaboratorio Oy 42 064,83 €
Luhtaway Media & Tekniikka Oy 9 606,96 €
Luova Media Oy 12 137,99 €
Maininki-lehti Oy 5 725,28 €
Mediatalo Esa Oy 100 235,53 €
ML-Mediat Oy 15 943,79 €
MTV Oy 445 036,90 €
Nya Ålands Tidningsaktiebolag 65 457,37 €
Perniönseudun Lehti Oy 9 218,40 €
Plari Oy 26 207,57 €
Pogostan Sanomat Oy 13 421,06 €
Pohjankyrön Media Oy 29 994,82 €
Poiju Julkaisut Oy 15 296,33 €
Pop Media Oy 27 822,25 €
Priimus-Media Oy 48 132,30 €
Präntti Oy 25 584,55 €
Pyhäjärven Sanomat Oy 8 835,34 €
Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy 40 405,16 €
Radio SUN oy 17 209,69 €
Salomaan Kirjapaino Oy 19 213,64 €
Salon Jokilaakson Sanoma Oy 7 969,20 €
Salon Seudun Sanomat Oy 175 917,47 €
Sanomalehti Karjalainen Oy 207 659,84 €
Satakunnan Markkinointi ja mediakustannus Oy 8 264,16 €
Savon Media Oy 124 499,34 €
SLP-Kustannus Oy 185 724,17 €
Stara Media Online Oy 19 213,64 €
Suomen Hevosurheilulehti Oy 105 855,46 €
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 60 805,61 €
Tervareitti Oy 7 389,86 €
Toinen Aatos Oy 24 267,26 €
Torniolainen Oy 10 590,78 €
Tornionlaakson kustannus Oy 16 824,98 €
Turun Sanomat Oy 388 596,31 €
Turun Seutu Oy 13 490,05 €
Uudenkaupungin Sanomat Oy 29 361,79 €
Vakka-Suomen Media Osuuskunta 33 889,64 €
Viinilehti Oy 31 014,99 €
Ylioppilaslehden Kustannus Oy 20 829,06 €
Ylä-Karjala Oy 23 665,79 €
Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy 18 450,93 €
Yrittävä Suupohja Oy 12 008,52 €
Ålands Tidnings-Tryckeri Ab 78 062,57 €