Verkkomedian mainosmyyntiä hallitsevat IAB:n mukaan amerikkalaiset teknojätit, lähinnä Facebook ja Google. Ne ovat kärsineet verrattain vähän pandemiasta. Myös muut digimediat ovat parantaneet. Suomessa verkkomedian mainosmyynti on kasvanut noin neljä prosenttia vuoden takaisesta. Toki mediat ovat pääasiassa printtitalojen yksiköitä ja saavat sisältöä printin puolelta, joten digimedian talouden arviointi suoraan mainosmyynnin perusteella ei anna oikeaa kuvaa.

Merkillepantavaa on amerikkalaisen verkkomedian uranuurtajan Huffington Postin tuore myynti Buzzfeedille. BF:stä on kasvanut nopeasti iso yritys 1700 työntekijällään ja sadoilla miljoonilla lukijoillaan globaalisti. Verkkomedian painopiste siirtyy vähitellen pois teknojäteiltä, tosin hitaasti.

Yhdysvalloissa ja EU:ssa poliittiset päättäjät paljon puhuvat teknojättien pilkkomisen tarpeellisuudesta, koska niistä on tullut joidenkin mielestä liian suuria vaikuttajia niin taloudessa kuin poliittisessa mielipidevaikuttamisessakin. En ole kuitenkaan täysin vakuuttunut, onko näiden jättien pilkkomisessa lopulta järkeä, koska samalla kun ne ovat taloudellisesti vahvoja, ne voivat kehittää tarpeellista uutta teknologiaa. Tästä teknologiasta hyötyvät myös pienemmät kilpailijat, jotka pystyvät harjoittamaan liiketoimintaansa kohtuullisilla investoinneilla.