hasanX auttaa yrityksiä digitaalisessa murroksessa vahvan asiakaskeskeisen kulttuurin, uusien digitaalisten palveluiden ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen rakentamisessa. Se tuo Designajattelun keskeiseksi osaksi liiketoiminnan kehittämistä.

– Kiihtyvä digitaalinen murros asettaa pian kaikki suomalaisyritykset suoraan kilpailuun globaalien ja supertehokkaiden yritysten kanssa. Näiden yritysten arvoketju on rakennettu kuluttajasta sourcingiin päin, ja niillä on mahtavat resurssit käytössään, hasan & partners Groupin hallituksen puheenjohtaja, Ami Hasan sanoo.

– Digitaalisen murroksen myötä suurin osa suomalaisyrityksistä joutuu miettimään liiketoimintansa, organisaationsa ja asiakaskokemuksensa uusiksi. Meillä on nyt tarjota tähän one-stop-shopping-ratkaisu, jossa luova tarinankerronta ja brändi on mukana alusta lähtien, Hasan jatkaa.

hasanX integroituu täysin osaksi hasan & partners Groupia.

– Saumaton, mieleenpainuva ja kanavariippumaton asiakaskokemus ovat tulevaisuuden merkittävin kilpailutekijä nopeasti digitalisoituvassa 24/7 maailmassa, jossa asiakaslojaliteetti on jatkuvassa liikkeessä, hasanX:n vetäjä Joakim Karske toteaa.

– Kansainväliset ”superbrändit” määrittävät asiakaskokemuksen hygieniatason, johon kuluttaja vertaa suomalaisten yritysten asiakaskokemusta digitaalisessa ja fyysisessä kohtaamisessa. Kaiken oletetaan tapahtuvan heti tai kellon ympäri ja keskinkertainen asiakaskokemus ohjaa asiakkaat nopeasti kilpailevan brändin pariin.

Asiakaskokemus on tulevaisuuden kilpailutekijä

– Yksi markkinoilla näkyvä muutos joka tällä hetkellä fragmentoi monen yrityksen asiakaskokemusta on siirtyminen itseohjautuvaan työskentelyyn, sekä usean yhtäaikaisen kumppanin käyttäminen pistemäisesti uusien palveluiden rakentamisessa. Brändin mukaisen asiakaskokemuksen johtaminen vaikeutuu eikä kokonaisuus enää ole kenenkään johdettavissa,  Karske jatkaa.

– Yhä useammat asiakasyritykset purkavat vanhat markkinoinnin, myynnin, palvelun, jakelun ja jopa tuotekehityksen siilot ja yhdistävät ne uudeksi asiakaskokemuksen funktioksi. Me vastaamme tähän rakentamalla täyden palvelun asiakaskokemuksen asiantuntemuksen ryhmäämme. Ponnistamme aina asiakasnäkemyksestä ja luovuudesta, ja niinpä uusien liiketoimintojen tai palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on aina myös luova tarinankerronta mukana alusta alkaen. Pystymme muotoilemaan ja lanseeraamaan uusia liiketoimintoja ja palveluita asiakkaillemme nopeammin ja tehokkaammin kuin kukaan muu, hasan & partners Groupin CEO ja ECD Eka Ruola tarkentaa ryhmän strategiaa.

Joakim Karske on edellisessä työssään vastannut OP Ryhmän brändeistä, muotoilusta ja asiakaskokemuksesta. Sitä ennen Joakim toimi pitkään muotoilun ja brändin johtotehtävissä Nokialla, Vertulla sekä kansainvälisen autoteollisuuden palveluksessa mm. Mercedes-Benz, Volvo, Smart, Ford, Maybach ja Chrysler brändien parissa.