Ylen TV-uutiset (84 % arvioi uutisoinnin erittäin tai melko luotettavaksi), Ylen radiouutiset (82 %) ja STT (81 %) asettuivat kärkeen, kun kansalaiset arvioivat luottamusta eri tiedotusvälineiden uutisointiin. 

Puoluetaustan mukaan vahvinta luottamus Ylen uutisointiin on SDP:n kannattajien piirissä. MTV3:n uutisointiin luottavat eniten kokoomuksen kannattajat ja Helsingin Sanomien uutisointiin vihreiden tukijat. Maaseudun Tulevaisuuden ja maakunnan ykköslehtien uutisointiin luottamus oli vahvinta keskustan kannattajissa. Kokoomuksen kannattajat arvostavat muita enemmän Kauppalehden uutisia. Luottamus iltapäivälehtiin on hieman keskimäärää suurempaa SDP:n ja perussuomalaisten tukijoiden keskuudessa.

Selvä enemmistö suomalaisista arvioi myös MTV3:n uutisten (74 %), Helsingin Sanomien (66 %) sekä oman maakunnan suurimman lehden (63 %) ja asuinkunnan paikallislehden (56 %) uutisointien olevan luotettavaa. Enemmistön (61 %) mielestä myös Kauppalehden uutisointiin voi luottaa.

Vähemmässä määrin kansalaiset luottavat iltapäivälehtien (Ilta-Sanomat 28 % ja Iltalehti 27 %) uutisointiin. Molempien lehtien osalta enemmän kuin kaksi viidestä (IS 39 % ja IL 39 %) katsoo, että ne eivät ole sen enempää luotettavia kuin epäluotettaviakaan. Luottamus iltapäivälehtien (IS ja IL) uutisointiin on kohentunut johdonmukaisesti aiemmista kerroista. Maaseudun Tulevaisuus puolestaan on uutiskanava, jonka luotettavuutta varsin moni (22 %) ei osaa arvioida. Kuitenkin lähes joka toinen (46 %) arvioi lehden uutisoinnin luotettavaksi.

Kaikkein vähiten luotetaan sosiaalisen median (esim. Facebook, Twitter, Instagram) uutisointiin. Kymmenesosa (10 %) luottaa suoranaisesti sosiaalisen median ”uutisiin”. Enemmistö (68 %) pitää niitä epäluotettavina ja joka viides (19 %) suhtautuu neutraalisti (ei luotettavia eikä epäluotettavia). Epäluottamus on lisääntynyt kahdeksalla prosenttiyksiköllä (60 % à 68 %).

Pääkaupunkiseudulla asuvista 73 % pitää HS:n uutisointia luotettavana. Etelä-Suomessa (poislukien Uusimaa) 68 %, Länsi-Suomessa 66 % sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa 70 % väestöstä luottaa erittäin tai melko oman maakuntansa ykköslehden uutisointiin. Lukemat kutakuinkin samanlaisia kuin vuonna 2017.