Cisionin kyselyyn vastanneista suomalaistoimittajista 97 prosenttia kertoo, että suhteet viestijöihin ovat muodostuneet heille viimeisen vuoden aikana entistä tärkeämmiksi. Viestijöistä suurin osa puolestaan kokee, että toimittajat ovat heille yhtä tärkeitä kuin aiemminkin, eikä muutosta ole tapahtunut.

Viestinnän ammattilaiset aikovat seuraavan vuoden aikana vähentää printtimediaan kohdistuvia panostuksiaan ja osa viestijöistä kokee myös verkkomediat vähemmän tärkeiksi kanaviksi kuin aiemmin. Kaiken kaikkiaan tuloksissa näkyy kuitenkin viestinnän monikanavaistuminen. Lisäpanostuksia suunnitellaan esimerkiksi sosiaalisen median eri alustoille, mutta suurin osa kyselyyn vastanneista ei aio vähentää minkään viestintäkanavan käyttöä.

Tutkimus paljastaa myös, että mittaaminen on muuttanut viestijöiden työtä. Jopa 88 prosenttia kyselyyn vastanneista viestinnän ammattilaisista kertoo, että mittaaminen on muuttanut tapaa, jolla he arvioivat viestinnän ja erilaisten sisältöjen toimivuutta ja samalla myös tapoja tuottaa sisältöä.

Viestinnän ammattilaiset käyttävät mittareina ennen kaikkea yleisön sitoutumista sisältöihin. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaukset, keskustelu sosiaalisessa mediassa ja sisältöjen jaot kertovat sisällön onnistumisesta. Kyselyyn vastanneet toimittajat puolestaan luottavat määrällisiin mittareihin, kuten artikkelien lukukertoihin.

Tutkimustuloksissa nousi esiin myös huoli sananvapaudesta ja median tilanteesta. 31 prosenttia kyselyyn vastanneista toimittajista arvioi sananvapauden kaventuneen viimeisen vuoden aikana. Lisäksi jopa 34 prosenttia arvioi tilanteen huonontuvan entisestään tulevien 3 vuoden aikana. Suomessa tilanne on kuitenkin yhä melko hyvä ja vuonna 2019 Toimittajat ilman rajoja -järjestö arvioi Suomen lehdistön olevan maailman toiseksi vapainta.

Lisäksi 44 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että yleisön luottamus mediaan on vähentynyt viimeisen vuoden aikana. Yhdeksi syyksi arveltiin valeuutisia ja niistä käytävää keskustelua.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi 97 suomalaistoimittajaa ja 157 suomalaista viestinnän ammattilaista.