Kaikki Jyrki Vaittisen aiemmin 23.4.2019 tiedotteen mukaisesti hankkimat 17 813 yhtiön osaketta palautuvat yhtiölle.