Avidly on ottanut #Tomorrowbono-vastuullisuusohjelmansa teemaksi tänä vuonna ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Avidly pyrkii vaikuttamaan erityisesti asiantuntijayrityksiin niin, että nämä ryhtyisivät toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. 

Vuoden 2019 tavoitteekseen Avidly otti päästöjen vähentämisen kolmanneksella. Näin yhtiön hiilidioksidipäästöt putoaisivat 1,23 tonniin per työntekijä, kun ne nyt ovat 1,84 tonnia per työntekijä.

“Haluamme kohdentaa toimenpiteet sinne, missä vähennyspotentiaalia on eniten. Siksi ryhdymme vähentämään erityisesti liikkumisesta syntyviä päästöjä”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Avidly toimii Suomessa 11 paikkakunnalla ja myös sen asiakkaat ovat ympäri maata. Nyt Avidly valmistelee matkustusohjetta, jossa ensisijaiseksi kulkumuodoksi suositellaan aina joukkoliikennettä ja kannustetaan matkustamisen sijaan etäpalavereihin. Yhtiö ryhtyy myös palkitsemaan pyöräilijöitä ja joukkoliikenteen käyttäjiä. Autopolitiikka on vähäpäästöisiä autoja suosiva.

“Erityisesti lentämisen tarpeellisuus kyseenalaistetaan entistä voimakkaammin ja liikkumisessa siirrytään vähäpäästöiseen raideliikenteeseen. Nykyajan työvälineet mahdollistavat entistä paremmin myös etäpalaverit ja -työskentelyn. Niiden lisääminen on paitsi ajansäästö- myös ilmastokysymys.”

Avidly aikoo ottaa käyttöön myös työsuhdepolkupyörät. 

Hiilijalanjäljen arvioi suomalainen päästövähennyksiin erikoistunut asiantuntijayritys CO2Esto. Laskelmassa otettiin huomioon toimitilojen energiankulutus (sähkö ja lämpö), liikematkat sekä kodin ja työn väliset matkat, hankinnat, jätehuolto, järjestetyt tapahtumat sekä palvelut (mm. siivous, posti, verkkoliikenne, puhelin). Lämmityksestä ei ollut mahdollista saada kaikkia tietoja, koska se sisältyy useimmissa kiinteistöissä vuokraan eikä sitä saatu eriteltyä tietoa.

“Hiilijalanjäljen laskenta ei selvästikään ole vielä valtavirtaa. Tulevaisuudessa kiinteistönomistajien olisi pystyttävä paremmin tarjoamaan yksilöityjä tietoja vuokralaisilleen”, sanoo Eemeli Tsupari, joka on yksi CO2Eston perustajista.

Ne lennot, joita ei voida jättää väliin, Avidly mitätöi CO2Eston CO2-päästöleikkuri™ -palvelulla. Se hyödyntää EU:n päästökauppajärjestelmää, jolloin mitätöidyt päästöt ovat suoraan pois Euroopan laajuisesta päästökiintiöstä. Näin vähennys on selkeästi todennettu ja vaikuttava.

“Kansainvälistyvälle kasvuyhtiölle kokonaispäästöjen vähentäminen on haasteellista: matkustaminen lisääntyy kasvun myötä väistämättä jonkin verran. Mitätöinti on hyvä keino päästä hiilineutraaliuuteen silloin, kun kaikkia päästöjä ei voida estää”, sanoo Vaittinen.

CO2Esto suosittelee kaikille yrityksille kolmeportaista toimenpideohjelmaa: tiedosta, vähennä, mitätöi. Hiilijalanjälkilaskenta on ensimmäinen keino yhtiön ilmastovaikutusten laajuuden ja parhaiden vaikuttamiskeinojen tiedostamiseen, kertoo Tsupari.

“Laskelmien jälkeen on toimenpiteitäkin helpompi pohtia. Koska kaikkia päästöjä ei voida välttää, niiden mitätöinti on vaikuttava keino.”

“Mitätöinti on eri asia kuin kompensointi: siinä EU-järjestelmästä ostetut päästöoikeudet aidosti estävät hiilidioksidipäästöjen synnyn muualla Euroopassa eivätkä ainoastaan kompensoi jo syntynyttä päästöä. Näin ensisijainen tarkoitus, eli CO2-päästöjen estäminen, toteutuu varmasti”, Tsupari toteaa.