Urheiluoikeuksiin ja kumppanuuksiin liittyvät vastuut säilyvät Robert Portmanilla.

Nykyinen urheilupäällikkö Panu Pokkinen siirtyy uuden, Ylen tapahtumista, urheilusta ja tuotannosta vastaavan yksikön (TUT) johtajaksi. Ensivaiheessa Pokkinen siirtyy suunnittelemaan ja valmistelemaan syksyllä aloittavan yksikön rakennetta ja toimintaa.

TUT-yksikön tavoitteena on vahvistaa yhtiön strategian mukaisesti Ylen vaikuttavuutta ja läsnäoloa sekä osallistaa suomalaisia mm. tapahtumissa.

Robert Portman hoitaa urheilupäällikön tehtävää siihen asti, kunnes varsinainen rekrytointi saadaan tehdyksi. Urheilupäällikön paikka täytetään samanaikaisesti kuin muutkin TUT-yksikön keskeisten tehtävien rekrytoinnit.