Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopisto syntyi vuonna 2010, kun Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät. Yliopisto on sijoitettu kansainvälisesti 9. sijalle parhaiden nuorten yliopistojen joukossa.

Osana digitaalista alustahanketta Aalto.fi-verkkopalvelusta julkaistiin beta-versio lokakuussa 2018. Tavoitteena on luoda kampuskokemus digitaaliseen ympäristöön ja tehdä viestintäalusta, josta löytää helposti tietoa, työkaluja, ihmisiä ja yhteistyömahdollisuuksia. Hanke kestää kokonaisuudessaan neljä vuotta. hasan & partners Group on vastannut strategisesta suunnittelusta ja sisällöstä. Design on tehty yhteistyössä Siili Solutionsin kanssa.

Aalto-yliopiston tavoitteena on antaa uudenlaisia mahdollisuuksia monialaiseen opiskeluun ja tutkimukseen sekä tuottaa ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta. Aalto-yliopistolla on myös kansallinen erityistehtävä tukea Suomen menestymistä.

”Aalto-yliopiston ainutlaatuinen yhdistelmä tiedettä, taidetta, tekniikkaa ja taloutta luo hyvät edellytykset kansainvälisen yliopistobrändimme kehittämiselle entistä houkuttelevammaksi. On upeaa tehdä tätä työtä yhdessä hasan & partnersin huipputiimin kanssa”, sanoo Aalto-yliopiston viestintäjohtaja Jaakko Salavuo.