Lukijamäärät pienenivät yleisaikakauslehdissä, harrastelehdissä, asiakaslehdissä sekä asumisen, rakentamisen ja puutarhanhoidon lehdissä. Ruoka- ja juomalehtien sekä tiede- ja kulttuurilehtien lukijamäärissä ei tapahtunut muutosta.

– Näyttää siltä, että lukijamäärien pieneneminen on taittumassa, sillä nyt julkaistuissa luvuissa kasvua oli useammassa lehtiryhmässä kuin laskua, toteaa Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.

Kaikkien aikakauslehtien bruttolukijamäärä oli yhden prosentin verran pienempi kuin aiemmassa puolivuotistarkastelussa.

– Tilastollisesti merkittäviä lukijamäärän pienenemisiä ei tässä tarkastelussa nähty kuin kahdella aikakauslehdellä. Tämä on erittäin positiivinen tulos, sillä tutkimuksessa oli mukana kaiken kaikkiaan 95 aikakauslehteä, joilta oli vertailukelponen lukijamäärä myös edellisessä mittauksessa, Itävuo kertoo.

KMT:ssä mukana olleista aikakauslehdistä 40:llä lukijamäärä kasvoi, kuudella pysyi samana ja 49:llä laski. Merkittävästi lukijamääräänsä nostivat esimerkiksi ET Terveys (+30,4 %), Kodin Pellervo (+26,8 %), Tekniikka ja Talous (+27,7 %) sekä Kotiliesi Käsityö (+15,4 %).