Kyseessä on määräaikainen tuki, jolla pyritään varmistamaan yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus ja tukemaan kansallisen uutistoimiston uudistumista.

STT on toimittanut ministeriölle alustavan suunnitelman yhtiön talouden vakauttamisesta sekä yhtiön toiminnan kehittämisestä. Tässä hyödynnetään mm. robotiikkaa ja keinoälyä ja tämän kehittämistyön voidaan arvioida palvelevan yleisesti suomalaista media-alaa. Suunnitelmien perusteella STT:llä voidaan arvioida olevan riittävät edellytykset yhtiön toiminnan vakauttamiseksi.

Kansallisen uutistoimiston tukemiselle varattiin 1,5 miljoonan euron määräraha vuoden 2018 lisätalousarviossa, jonka eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2018. Tuki sisältyi myös yhtenä toimenpiteenä valtioneuvoston heinäkuussa 2018 hyväksymään periaatepäätökseen mediapoliittisesta ohjelmasta. Valtioneuvosto antoi asetuksen kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisesta syyskuussa 2018.