FM Katja Abrahamsson on nimitetty 1.9.2018 alkaen uuteen asiakkuusjohtajan tehtävään. Abrahamsson on työskennellyt pitkään muun muassa Tiedon Healthcare & Welfare -yksikön eri tehtävissä.

HuK, luonnonvaratuottaja Jyrki Pirkkalainen on nimitetty 27.8.2018 alkaen sisällöntuottajaksi. Pirkkalaisella on laaja kokemus eri teknologiayritysten sekä valtionhallinnon viestintätehtävistä.

FM, medianomi Sonja Rahkonen on nimitetty 24.9.2018 alkaen viestintäkonsultiksi. Rahkonen siirtyi uuteen työhönsä Solteq Oyj:n viestintätehtävistä.