”Tekoälypohjaisen mediaseurannan yhdistäminen monikanavaiseen tiedotejakeluun avaa uudenlaisia mahdollisuuksia viestinnän mittaamiseen ja kohdentamiseen. Tekoäly hoitaa datan keruun ja analysoinnin markkinoijan ja viestijän puolesta, mikä vapauttaa aikaa viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tekoälyn koostamat reaaliaikaiset raportit seurantatuloksista toimivat objektiivisena pohjana brändiviestinnän kehittämiselle ja lisäksi mahdollistavat viestinnän kohdentamisen entistä tehokkaammin tietyille kohderyhmille”, selventää Koodiviidakon toimitusjohtaja Samuli Tursas.

Liana® PR Cloud -viestintäkokonaisuudesta tekee poikkeuksellisen edistyneen Koodiviidakon kehittämä oppimiskykyinen tekoäly. Tekoäly opetetaan erikseen jokaiselle käyttäjälle, jolloin siitä muovautuu kullekin käyttäjälle hyödyllinen ja itsenäinen apulainen. Tekoäly oppii sille annettujen esimerkkien kautta nopeasti ymmärtämään verkkomediassa käytävän keskustelun äänensävyn, ja tulkitsemaan sitä myös laajempien kontekstien ja asiayhteyksien kautta. Tähän asti sävyanalyysit ovat perustuneet pelkkiin avainsanoihin tai ne on toteutettu manuaalisesti ihmiskäsin, jolloin analyysi on ollut epätarkkaa, aikaavievää ja kulut skaalautuneet datan kasvun myötä.

”Kanavien ja datan määrä kasvaa jatkuvasti ja käyttöön valitulla palvelulla tulee olla kyky kehittyä ja skaalautua suhteessa kasvavaan tietomäärään. Tekoäly on keskeinen apuväline mediaseurannassa, sillä se auttaa tulkitsemaan suuria tietomääriä ja tukemaan siten päätöksentekoa. Datan määrän kasvu ei näy asiakkaalle kasvavina analyysikuluina.”, tähdentää Koodiviidakon Business Director Antti Korpela.

Koodiviidakko on reilun vuoden ajan panostanut voimakkaasti tekoälyteknologiaan. Yhtiöllä on oma tekoälyyn keskittyvä LianaAI-kehitysyksikkö, joka pyrkii rikastamaan yhtiön kehittämiä markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja oppivalla keinoälyllä. Tämän lisäksi Koodiviidakko on mukana Aalto-yliopiston tekoälyn tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää tekoälyn hyödyntämistä B2B-sisältömarkkinoinnissa.

”Tekoälyllä tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli tiedon hallinnassa ja käsittelyssä. Tulevaisuudessa palvelumme sisältävät yhä enemmän tekoälypohjaista teknologiaa ja sulautuvat toisiinsa entistä tiiviimmin. Kun järjestelmät keskustelevat keskenään ja niiden keräämä Big Data on saumattomasti yhdistettävissä toisiinsa, avautuu täysin uudenlaisia mahdollisuuksia viestinnän kohdentamiseen”, kertoo Samuli Tursas.

Koodiviidakko Oy on viime vuosina panostanut voimakkaasti kansainväliseen kasvuun. Oulussa vuonna 2005 perustettu yhtiö on parissa vuodessa laajentanut toimintaansa Pohjois- ja Keski-Eurooppaan, Aasiaan ja Lähi-Itään, ja saavuttanut valitsemillaan markkina-alueilla vahvan jalansijan. Yhtiö on tähän asti toiminut kahdella brändinimellä: Suomessa yhtiö tunnetaan Koodiviidakkona ja kansainvälisillä markkinoilla Liana Technologies -brändinimellä. Tukeakseen yhtenäisen ja vahvan brändikuvan kehittymistä, yhtiö siirtyy myös kotimaassaan käyttämään Liana-brändiä.