Media-alan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin.

Säätiö käytti viime vuonna 1,06 miljoonaa euroa alan tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen. Vuoden 2017 aikana säätiön tutkimus- ja kehitysrahoitusta, apurahoja ja stipendejä sai yhteensä 17 hanketta, 5 jatko-opiskelijaa, 7 matka-apurahahakijaa ja 2 korkeakouluopiskelijaa sekä 14 ammatillisista opinnoista valmistunutta.

Hakemuksia tuli vuoden 2017 aikana noin 2,7 miljoonan euron edestä, joista säätiö rahoitti lähes 40 prosenttia. Tämän lisäksi rahoitettiin kahta uutismedian liiketoimintamalleihin liittyvää tilaustutkimusta yhteensä 242 000 eurolla, Reuters Instituten Digital News Media Report 2017–2019 -hanketta yhteensä 84 000 eurolla, sekä Think Ink -kilpailua 140 000 eurolla. Normaalin haun lisäksi oli erilliset teema- ja erityisaiheen haut.