Vuoden 2017 kasvu jakautui tasaisesti kaikkien Tekirin tarjoamien palvelujen kesken. Erityisen selvästi vuonna 2017 painottuivat suuret ja pitkäaikaiset projektit.

Tekir tavoittelee vahvaa kasvua myös vuonna 2018. Kasvun tuovat erityisesti vaikuttajaviestintä, jatkuva sijoittajaviestintä, liiketoimintajärjestelyt sekä Tekir Kuhina, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin, vaikuttajamarkkinoinnin, sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin luovia palveluita.