Data Refineryn oma data koostuu Suomen Allerin eri medioista kerätystä online-datasta ja asiakasrekisteridatasta. Ruotsin data on Allerin Ruotsin verkostoista, johon kuuluu yli 30 brändisaittia. Tanskan data on kerätty Allerin Tanskan 20 brändisaitista. Yhteenlaskettu selainten määrä on noin 30 miljoonaa. Esimerkiksi Ruotsin Allerilla on 64%:n markkinaosuus, ja sen mediat tavoittavat etenkin naiskuluttajat.

Pohjoismaisesta datasta on koottu yli 80 kuluttajien kiinnostuksenkohteisiin perustuvaa kohderyhmää. Kohderyhmät muodostuvat laajemmista pääkategorioista ja niiden alle kuuluvista tarkemmista alakategorioista. 

Nyt lanseeratut pohjoismaiset kohderyhmät ovat myynnissä Data Refineryn kautta ohjelmallisen ostamisen kanavissa Adformissa ja Google Bid Managerissa.