IAB Finland kerää haku-, Facebook- ja YouTube-mainonnan tiedot kvartaaleittain. Täydennettäessä Kantar TNS:n kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB keräämillä panostuksilla mainonnan määrä kolmannella kvartaalilla oli 237 milj. €. Kasvua oli noin prosentin verran vuoden 2016 kolmanteen kvartaaliin verrattuna. Hakumainonnan määrä kasvoi 5,4% ja mainonta sosiaalisissa medioissa peräti 38,8%.