Vastaavasti samassa suhteessa venäläiset arvioivat, onko Venäjän ja Ukrainan välillä sota vai ei. Vain reilut puolet eli 59 prosenttia sanoo, että sotaa ei ole, 26 prosenttia pitää sotaa tosiasiana ja 15 prosenttia ei tiedä, todetaan Levadan selvityksessä.

Usko Venäjän median, ennen muuta television, objektiviisuuteen vähenee. Heinäkuusta elokuuhun luottamus on pudonnut neljä prosenttiyksikköä eli 54 prosenttiin.

Lähes viidennes venäläisistä ei kuitenkaan osaa ottaa kantaa luotettavuuteen.

Vastaajista 29 prosenttia uskoo, että Venäjän mediaa käytetään propagandan välineenä Ukrainaa vastaan ja heistä 12 prosenttia pitää toimintaa hyvin vahingollisena.

Ukrainan tapahtumia venäläiset seuraavat kiinnostuneina. Vastaajista 15 prosenttia seuraa hyvin tarkasti, 49 prosenttia aika huolellisesti ja 36 prosenttia ei ole kiinnostunut, mitä Ukrainan kriisissä nyt tapahtuu.

Televisio, joka on valtion kontrollissa, on ylivoimaisesti tärkein uutislähde Ukrainan kriisistä. Venäläisistä 93 prosenttia pitää televisiota tietolähteenään, ystäviä ja sukulaisia 25 prosenttia, Internet-julkaisuja 17 prosenttia, sosiaalista mediaa 12 prosenttia , radiota 11 prosenttia, sanomalehtiä kahdeksan prosenttia ja aikakauslehtiä kaksi prosenttia.

Kommentti:

Venäjän kansa on jakautunut kahtia

Levadan tutkimustulosta voidaan pitää luotettavana. Laitos toimii kuten länsimaiset mielipidetutkimuslaitokset. Se haastatteli 1600 ihmistä 134 paikkakunnalla 46 alueella eri puolilla Venäjää 22. – 25. elokuuta 2014.

Voidaan päätellä, että venäläisistä vain reilut puolet uskoo, mitä Venäjän televisio heille kertoo. Loppuosa kansasta, siis 60-70 miljoonaa ihmistä siten katsoo, että Venäjän media syöttää heille pajun köyttä, kun se väittää, että Venäjä ei käy sotaa Ukrainaa vastaan.

Mielenkiintoinen piirre on, että epäilijöiden osuus kasvaa koko ajan. Venäjän johdolla ja medialla on oman kansansa parissa hirmuinen ongelma, miten todistaa sodan oikeutus.

Kansa on jakautunut käytännössä kahtia suhtautumisessa Ukrainan sotaan.

Toinen kiintoisa seikka on, että Internet-julkaisujen ja sosiaalisen median rooli näyttää kasvavan koko ajan. Jo lähes kolmannes venäläisistä pitää nettiä pääasiallisena uutislähteenään. Sen valvomiseen ei riitä minkään valtakunnan rahkeet, eikä ole riittänytkään, koska nettimediassa julkaistaan kohtalaisen totuudenmukaista tietoa Ukrainan tapahtumista ja pakotteiden aiheuttamista ongelmista.