Taajuudella 104 MHz toimivan aseman toimilupa on voimassa 1.12.2012-31.12.2019.

Mikkelin toimilupaa hakivat myös Järviradio Oy, Kevyt Kanava Oy ja Järvi-Savon Viestintä Oy. Hallitus katsoi, että Mediatakojat Oy pystyy tuottamaan nykyistä radiotarjontaa täydentävää, kuuluvuusalueen väestöä palvelevaa sisältöä. Koska toimilupa on uusi, ei sen profiloitumiselle esimerkiksi tiettyyn musiikkityyliin asetettu vaatimuksia.

Toimiluvassa edellytetään, että ohjelmistoon sisältyy paikallisohjelmia yhteensä yksi tunti jokaisena arkipäivänä klo 6-18 välisenä aikana. Määräys vastaa muita paikallisen radiotoiminnan toimilupia.