Tuotannollisista ja taloudellisista syistä käytävät yt-neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa ja kaikkia henkilöstöryhmiä paitsi Omnipress Oy:tä. Arvioitu henkilöstön vähennysmäärä on enimmillään yhteensä viisikymmentä henkilötyövuotta koskien kaikkia henkilöstöryhmiä konsernin kaikissa yhtiöissä.

 Päätökset mahdollisista sopeuttamistoimista tehdään yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen, arviolta joulukuussa 2012- tammikuussa 2013.