Toimintatavan muutoshankkeessa Alma Aluemedia -liiketoimintayksikkö tiivistää alue- ja paikallislehtien välistä yhteistyötä sekä suunnittelee yksikön kaikkien toimintojen, muun muassa paikallisen ja yhteisen sisällöntuotannon, toimintatavat uudelleen. Suunniteltujen muutosten vuoksi Alma Aluemedia käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstönsä kanssa. Neuvottelut koskevat Alma Aluemedian eri yhtiöissä työskentelevää henkilöstöä, yhteensä noin 810 henkilöä. 

”Sanomalehtimedian tulevaisuuden näkymien perusteella on välttämätöntä, että turvaamme taloudellisen asemamme ja journalistisen riippumattomuutemme. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on säilyttää Suomessa paikallisesti vahva ja taloudellisesti elinvoimainen aluemedia siellä missä toimimme. Voimme taata tulevaisuutemme vain tiedon jalostusarvoa ja laatua nostamalla, ja siihen pääsemme tiivistämällä lehtiemme välistä yhteistyötä kaikilla osa-alueilla”, toteaa Alma Aluemedian johtaja Kari Juutilainen.

Ensi viikolla käynnistyvissä yt-neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia Alma Aluemedian toimintojen uudelleenjärjestämiseksi ja tehostamiseksi sekä näiden seurauksena henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat kaikkiin henkilöstöryhmiin ja kaikkiin yksikön lehtiin. Irtisanomisuhan alaisille henkilöille voidaan tarjota niin sanottuja irtisanomispaketteja.

Alma Aluemediaan kuuluvat Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat sekä 29 paikallis- ja ilmaisjakelulehteä. Toimintojen uudelleenjärjestely ei koske Kauppalehteä ja Iltalehteä. Uudelleenjärjestely ei myöskään koske lehtien jakajia.