Emilia Tallqvist on nimitetty PHD Finland Oy:öön mediasuunnittelijaksi vastuualueenaan printti- ja ulkomainonta. Hän siirtyi tehtäväänsä Kärkimediasta.