Helsingin seudun kauppakamarin kyselyn mukaan viimeisen kahden vuoden aikana joka kolmas yritys on erehdytetty maksulliseen ilmoitukseen erilaisissa www-hakemistoissa. Ilmiö on koko ajan lisääntymässä.

”Ilmiö aiheuttaa paljon ongelmia myös rehellisesti toimiville hakemistopalveluille. Etenkin pk-yrityksille on välttämätöntä näkyä erilaisissa yrityshakemistoissa, mutta epäasiallisesti toimivien yritysten takia pelätään ilmoitusten antamista kaikkiin hakemistoihin.  On syytä muistaa, että läheskään kaikilla pk-yrityksillä ei ole vielä kotisivuja tai mahdollisuutta panostaa niiden kautta tapahtuvaan hakukonemarkkinointiin”, toteaa johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamarin mielestä ongelmaa helpottaisi, jos epäasialliseen hakemistomarkkinointiin voitaisiin puuttua viranomaisten toimesta nykyistä nopeammin ja joustavammin.

”Tämä voisi tapahtua esimerkiksi siten, että yrityksiin kohdistuvaa markkinointia valvottaisiin reaaliaikaisesti ja epäasiallisiin markkinointitapoihin saataisiin nopeasti kielto päälle markkinaoikeuden avulla”, esittää Marko Silen.

Huijari yrittää ensin tarkistaa vain yhteystiedot

Tyypillisesti huijaus tapahtuu siten, että yritykseen tulleessa puhelussa ollaan vain tarkistavinaan yrityksen yhteystietoja jossain www-hakemistossa tai kerrotaan vain yleisesti myytävästä palvelusta ja perästä tuleekin yllätyksenä tilausvahvistus tai lasku maksullisesta ilmoituksesta. Postissa tai sähköpostilla yrityksiin tulee erilaisten www-palvelujen mainoksia tai yhteystietojen tarkistuksia, joissa tilausehdot on tarkoituksella laadittu harhaanjohtaviksi.

Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuustutkimus toteutettiin keväällä ja siihen vastasi 309 kauppakamarin jäsenyritystä. Tutkimuksen toteutti Risk Control Services Oy kauppakamarin toimeksiannosta.