Kirjoittajien kiinnostus yhteiskuntaoppiin on lisääntynyt vuosi vuodelta. Tänä syksynä yhteiskuntaoppiin osallistui 2 350 kokelasta. Se on noin 15 prosenttia viimesyksyistä enemmän. Yhteiskuntaoppi on ollut mukana ylioppilaskirjoitusten reaalikokeessa vuodesta 2006 alkaen. Suosituin reaaliaine oli terveystieto, johon osallistui lähes neljännes ylioppilastutkinnon kirjoittajista.

Palkitsemisella halutaan korostaa yhteiskuntaopin merkitystä.
Sanomalehtien Liitto on palkinnut parhaat yhteiskuntaopin kirjoittajat keväästä 2007 alkaen. Palkintona on vapaasti valittavan kotimaisen sanomalehden vuosikerta.